Kun seksuaalienergia virtaa vapaasti pystyt olemaan spontaani, luotat, nautit itsestäsi ja toisen kanssa ja toisesta. Uskallat olla, uskallat ilmaista itseäsi aistillisesti ja eroottisesti sekä seksuaalisesti, uskallat rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta. Seksuaalienergian virtausta patoaa yleensä epätarkoituksenmukainen kontrolli, joka on kehittynyt koetuista peloista ja häpeästä. Huolissaan oleminen ja luottamusvaikeudet ovat myös tyypillisiä patoja energiavirrassa. Impulsiivisuus ja rajattomuus (tarkoituksenmukaisen kontrollin puute) voivat viedä ihmistä liikaa omien halujen mukaan (esim. seksiaddiktiivinen toiminta), jolloin seksuaalienergia ei ole itsen tai elämän palveluksessa.

Seksuaalienergian terapeuttinen hoito auttaa sinua saamaan kehollisen kokemuksen omasta energiastasi ja / tai energiasi heikkoudesta tai osittaisuudesta turvallisessa tilassa ja ilmapiirissä kanssani. Tutkailemme kehollisin menetelmin seksuaalienergian virtauksen patojen miellekkyyttä; rauhassa, avaten niitä sinun tahtia kunnioittaen. Padot ja hallitsematon tulva ovat aina kehittyneet suojaamaan jollailailla, muodostuen kuitenkin aikuisuudessa hankaluudeksi seksuaalienergian liikuttamisessa tai sen jakamisessa toisen kanssa.

Sensorimotorinen psykoterapia hahmoterapian lisäksi antaa tukevan teoreettisen viitekehyksen terapeuttiseen työskentelyyn. Wilhelm Reichin orgon- energiateoriasta Lowenin kehittämän bioenergetiikkamenetelmän käyttö energiapatojen tiedostamisessa ja avaamisessa pohjautuu monessa kohdin samoihin itämaisiin perusteisiin, jotka kuuluvat työskentelyni filosofiseen pohjaan. Jooga- ja tantriset menetelmät ja monipuoliset hengitysharjoitukset ovat hedelmällisesti käytössä. Seksuaalienergian terapeuttinen hoito kehollisella tasolla soveltuu, jos olet työstänyt traumahistoriasi tasolle, jolloin traumamuistot eivät enää ole kokemuksellisia takaumia ”tässä ja nyt”, vaan osa historiaasi, muistoja. Tunteensäätely- ja itsesäätelykykysi on riittävän hyvä eli pystyt sietämään tunteita sekä tuntemuksia ilman, että menet yli- tai alivireyteen etkä jähmetystilaan.

 


 

Seksuaalienergian terapeuttinen hoito perustuu pitkään työkokemukseeni kliinisenä seksologina ja seksuaali- ja pariterapeuttina Tanssiminen (tango ja napatanssi) ovat olleet koko elämäni lähellä sydäntäni ja vuodesta 2010 monipuolinen joogaaminen rikastuttavat henkiklökohtaista elämääni edelleen. Mutta ennenkaikkea ensimmäisestä tantrakurssista v. 1999 alkaneet vuodet ja kokemukset tantran parissa ovat tuoneet selvyyden, että seksuaalienergiaa on mahdollista hoitaa työskennellen suoraan oman kehon energioiden virtauksien ja energian patojen kanssa.

Kun seksuaalienergia virtaa vapaasti pystyt olemaan spontaani, luotat, nautit itsestäsi ja toisen kanssa sekä toisesta. Seksuaalienergian vapaa virtaus saa sinut kukoistamaan, olemaan oma itsesi rohkeasti ja herkästi, aistillinen niin erotiikassa kuin elämässä ylipäätään. Uskallat rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta, sen monimuotoisuudessa ja eri tasoilla.

Kontrolli, joka on eri kuin tietoinen harkinta, kehittyy yleensä elämässä jossain vaiheessa koettujen pelkojen ja häpeän synnyttämänä. Energian virtausta patoavan kontrollin höllentäminen lisää spontaanisuutta ja luottamusta. Impulsiivisuus saattaa olla virrassa suodattamaton energia, joka saattaa viedä ihmistä liikaa omien halujen mukaan (esim. seksiaddiktiivinen toiminta) tai reaktiivisesti vanhojen pelkojen mukaan. Huolissaan oleminen ja luottamusvaikeudet ovat myös tavallisia patoja seksuaalienergian spontaanissa virrassa.

Seksuaalienergian tukkeet voivat ilmetä melkein minä tahansa nk. toiminnalisena seksuaalihäiriönä kuten haluttomuutena tai orgasmivaikeuksina. Seksuaalienergian pato voi olla missä tahansa kehon seitsemässä energiakeskuksessa (chakrat). Esimerkiksi sydämen alueen tukos voi synnyttää rakastamisen, vastaanottamisen ja antamisen vaikeuksia, kurkun alueen tukos puolestaan vaikeuttaa kommunikaatiota. Tukos jollakin alueella heijastuu toisiin alueisiin, olemmehan me kokonaisuuksia ja energia on kokonaisvaltaisesti eri kehoissamme (esim. fyysinen, emotionaalinen, spirituaalinen).

Seksuaalienergian terapeuttinen hoito auttaa sinua saamaan kehollisen kokemuksen omasta energiastasi ja / tai energiasi heikkoudesta tai osoittaisuudesta turvallisessa tilassa ja ilmapiirissä kanssani. Tutkailemme kehollisin menetelmin rauhassa patojen mielekkyyttä ja pyrimme avaamaan niitä sinun tahtia kunnioittaen.

Omaa kokemustaan, tunteitaan ja kehollisia tuntemuksiaan on paikoin tärkeää myös sanoittaa, niitä on hyvä puheella avata, ja usein se selkiyttää sekä lisää ymmärrystä itseä ja mahdollista kumppaniaan kohtaan. Tässä viitekehyksessä seksuaalienergian terapeuttinen työskentely tapahtuu kuitenkin lähtökohtaisesti kehotietoisuudesta käsin. Se avaa aivan uusia väyliä totuttujen ensisijaisesti tarjoiltavien ajatusmallien ja uskomusten sijaan.

Sensorimotorinen psykoterapia hahmoterapian lisäksi antaa tukevan teoreettisen viitekehyksen terapeuttiseen työskentelyyn. Wilhelm Reichin orgon-energiateoriasta Lowenin kehittämän bioenergetiikkamenetelmän käyttö energiapatojen tiedostamisessa ja avaamisessa pohjautuu monessa kohdin samoihin itämaisiin perusteisiin, jotka kuuluvat työskentelyni filosofiseen pohjaan. Jooga- ja tantriset menetelmät ja monipuoliset hengitysharjoitukset ovat työkalupakista runsaassa käytössä ”patojen raivaustyössä”.

Yksilöterapia 135,00 (60 min)
Pariterapia 160,00 (75 min)