Rakasta rohkeasti
-uskalla lähteä, uskalla jäädä
Heidi Valasti
Minerva Kustannus

Kirjan lähestymistapa on hahmoterapeuttinen. Parisuhde on dialogi. Dialogi, vuorovaikutus syntyy kahden ihmisen rajapintojen kohtaamispisteessä. Tässä kohdassa syntyy kontakti.

Me voimme olla kontaktissa toisiimme monella eri tasolla, mutta usein me olemme elämän aikana oppineet luomaan esteitä läheiselle kontaktille. Näiden esteiden tarkoitus on ollut suojata minuuttamme eli niillä on ollut hyvä tarkoitusperä.

Moni aikuinen kuitenkin tiedostamattaan elää elämäänsä ja parisuhdettaan lapsena opittujen kontaktiestokeinojen kanssa sulkien itsensä rakkauden ulkopuolelle, ollen tyytymätön parisuhteeseen tai kumppaniiinsa tai odottaen, että toinen tekee hänet onnelliseksi.

Edellyttää rehellistä vastuunottoa ja rohkeaa riskinottoa elää elämäänsä omana itsenään tässä ja nyt, tietoisena menneisyydestään, mutta juuttumatta siihen. Lapsuutemme tapahtumien ei tarvitse antaa määrätä kykyämme rakastaa nyt.

Rakkaudelle voi siis avautua rohkeasti, valitsemalla itse juuri tämän kumppanin sekä onnen kärsimyksen sijaan.

Kirja ilmestyi lokakuussa 2008 Minerva Kustannukselta

Ks. lisätietoja kirjasta täältä.