Psykoterapian lähestymistapani ovat hahmoterapia (gestalt-terapia) sekä kriisi- ja traumaterapia.

Hahmoterapia

Hahmoterapia on kehitysprosessi

Hahmoterapiassa ihmistä tarkastellaan mielen ja ruumiin muodostamana kokonaisuutena. Hahmoterapiassa työstetään elämän varrella kesken eräisiksi jääneet asiat (nk. hahmot) asiakkaan kanssa siten, että terapiatilanteessa asiakas ohjataan terapiasuhteen tuella sinne, missä ”kipu” on syntynyt, esimerkiksi johonkin lapsuuden tapahtumaan tai tunnelmaan. Asiakkkaan tietoisuutta eri tasoilla (kehollinen, älyllinen ja emotionaalinen) lisäämällä, defenssejä kunnioittaen, avautuu nykyhetken oireiden (torjuttu kipu / haava) miellekkyys. Oireisiin sisältyy ihmisen epätoivoista yritystä antaa elämälleen jokin merkitys.

Asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on kontaktin ja kontaktihäiriöiden näyttämö, sitä tutkitaan ja siinä harjoitellaan uusia kokemuksia yhteydestä, tunteiden ja tarpeiden ilmaisusta. Mielen sisäiset puheet ja sisäistykset tulevat esille ja eheytyvät terapeuttisessa suhteessa.

Hinta: 115,00 (50 min) – alv 0%

Traumaterapia

Työskentelen sekä vakauttavan vaiheen että työstämis- ja integraatiovaiheen asiakkaisen kanssa. Viitekehykseni ovat: somaattinen traumaterapia (Levine), sensorimotorinen terapia (Odgen),rakenteellisen dissosiaation teoria ja polyvagaalinen teoria.


Asiakaspaikat ovat täynnä (myös KELA -kustanteiset)

En aloita KELA-psykoterapiasuhteita.